Geen producten (0)

Erkenning

Erkenningsregeling leveranciers van haarwerken en haarprotheses.

Voor ondernemers is het tegenwoordig belangrijker dan ooit zich te onderscheiden in de markt. Een manier om dit te doen is te laten merken dat men voldoet aan bijzondere eisen. Wanneer binnen een branche bepaalde afspraken worden gemaakt over dergelijke bijzondere eisen, spreken we van een ‘erkenningsregeling’.

De versobering van de vestigingswet houdt in dat in veel branches wettelijke bekwaamheidseisen zijn en komen te vervallen. Tevens stellen klanten, voorschrijvers en verzekeraars steeds hogere eisen aan de dienstverlening van de haarwerker. Met andere woorden; het aspect kwaliteit wordt steeds belangrijker.

De erkende leverancier wordt jaarlijks getoetst, waarbij wordt beoordeeld of deze steeds voldoet aan de criteria die de regeling stelt. De toetsingen worden verricht door een onafhankelijke instantie. Daarnaast worden de aan de erkende leverancier gestelde eisen regelmatig beoordeeld op hun zwaarte en wordt indien noodzakelijk een aanpassing op het eisenpakket doorgevoerd.

Ook de klachtenproccedure en geschillencommissie SGV maken hier onderdeel van uit.