Geen producten (0)

 

 Garantie

Haarwerken van echt haar:
1. Kwaliteit: Elk Haarwerk is gecontroleerd op fabrieks- en materiaalfouten, waarvoor u gedurende 6 maanden garantie op de pasvorm, binnenwerk en fabricagefouten heeft. Wanneer er desondanks klachten ontstaan gelden de onderstaande garantiebepalingen.
2. Garantie: De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.
3. Garantietermijn: De garantietermijn bedraagt 6 maanden, en begint op de datum die vermeld is op het aankoopbewijs. De garantieregeling geldt bij normaal gebruik en onder voorwaarde van erkenning van de klacht door Wear Hair
4. Garantiefonds NVHO: Waarborg tot een garantieregeling van minimaal zes maanden bij bijzondere omstandigheden.
5. Uitsluiting van garantie: Normale slijtage, beschadiging en verkleuring die verwacht mag worden van het product. Schade die ontstaan is door oneigenlijk gebruik, onvoldoende of verkeerd onderhoud of reparaties die zijn uitgevoerd door een ander dan Wear Hair of zonder schriftelijke toestemming van Wear Hair, beschadiging door scherpe voorwerpen of door hitte.

Synthetische haarwerken:
Hiervoor geldt een garantie van 3 maanden, onder dezelfde voorwaarden.